Główny inspektorat ochrony środowiska
małopolskie
Przekroczenie
ozon
186,7 µg/m3
1 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpTrzebOsZWM-O3-1g
Trzebinia
PL1203 strefa małopolska
powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
22.07.2022 15:00
68 250