Główny inspektorat ochrony środowiska
małopolskie
Przekroczenie
ozon
184,4 µg/m3
2 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKaszowLisz-O3-1g
Kaszów
PL1203 strefa małopolska
powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wadowicki
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
22.07.2022 15:00
70 225