Główny inspektorat ochrony środowiska
małopolskie
Przekroczenie
ozon
192,9 µg/m3
1 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakBujaka-O3-1g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
przekroczenie wystąpiło na terenie Aglomeracji Krakowskiej
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
05.08.2022 17:00
64 250