Główny inspektorat ochrony środowiska

łódzkie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
LdBrzeReform-PM10-24g
Brzeziny
PL1002 strefa łódzka
Brzeziny - centrum miasta.
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
22.11.2019
FreeMarker template error: The following has evaluated to null or missing: ==> level.population [in template "warnings/details_permissible.ftl" at line 136, column 65] Tip: If the failing expression is known to be legally null/missing, either specify a default value with myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthessis: (myOptionVar.foo)!myDefault, (myOptionVar.foo)?? The failing instruction (FTL stack trace): ---------- ==> ${level.population} [in template "warnings/details_permissible.ftl" at line 136, column 63] ---------- Java stack trace (for programmers): ---------- freemarker.core.InvalidReferenceException: [... Exception message was already printed; see it above ...] at freemarker.core.InvalidReferenceException.getInstance(InvalidReferenceException.java:98) at freemarker.core.EvalUtil.coerceModelToString(EvalUtil.java:382) at freemarker.core.Expression.evalAndCoerceToString(Expression.java:115) at freemarker.core.DollarVariable.accept(DollarVariable.java:76) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:265) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:93) at freemarker.core.Environment.visitByHiddingParent(Environment.java:286) at freemarker.core.ConditionalBlock.accept(ConditionalBlock.java:86) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:265) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:93) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:265) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:243) at freemarker.template.Template.process(Template.java:277) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.processTemplate(FreeMarkerView.java:366) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.doRender(FreeMarkerView.java:283) at org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerView.renderMergedTemplateModel(FreeMarkerView.java:233) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractTemplateView.renderMergedOutputModel(AbstractTemplateView.java:167) at org.springframework.web.servlet.view.AbstractView.render(AbstractView.java:262) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.render(DispatcherServlet.java:1180) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:950) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:852) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:882) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:778) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:635) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:742) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:230) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at net.bull.javamelody.MonitoringFilter.doFilter(MonitoringFilter.java:232) at net.bull.javamelody.MonitoringFilter.doFilter(MonitoringFilter.java:209) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at pl.evertop.pjp.web.security.CORSFilter.doFilterInternal(CORSFilter.java:20) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at com.opensymphony.sitemesh.webapp.SiteMeshFilter.obtainContent(SiteMeshFilter.java:129) at com.opensymphony.sitemesh.webapp.SiteMeshFilter.doFilter(SiteMeshFilter.java:77) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:311) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:116) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:83) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:113) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:101) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:113) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:54) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(RequestCacheAwareFilter.java:45) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.authentication.www.BasicAuthenticationFilter.doFilter(BasicAuthenticationFilter.java:150) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter(AbstractAuthenticationProcessingFilter.java:182) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:105) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:87) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:323) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:173) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:346) at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:259) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:88) at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:478) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:80) at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:624) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:341) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:783) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:798) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1441) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)