Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
146,704 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SlZawGalczyn-PM10-1g
Zawiercie
PL2405 strefa śląska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
22.09.2020