Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
195,026 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SlZabSkloCur-PM10-1g
Zabrze
PL2401 Aglomeracja Górnośląska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
08.11.2020