Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
101,361 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakBulwar-PM10-1g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
dzielnica Nowa Huta w Krakowie
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S3 Oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
15.11.2020
51 000
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6