Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
164,876 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SlWodzGalczy-PM10-1g
Wodzisław Śląski
PL2405 strefa śląska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
01.12.2020