Główny inspektorat ochrony środowiska

łódzkie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
LdZgieMielcz-PM10-1g
Zgierz
PL1001 Aglomeracja Łódzka
Zgierz - centrum miasta, obszar zabudowany.
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
27.11.2020
50 000
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings