Główny inspektorat ochrony środowiska

podkarpackie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
100,657 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
PkDebiGrottg-PM10-1g
Dębica
PL1802 strefa podkarpacka
powiat dębicki
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
20.12.2020
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings/permissible