Główny inspektorat ochrony środowiska

łódzkie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
110,2 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
LdRadomsRoln-PM10-24g
Radomsko
PL1002 strefa łódzka
Radomsko - centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia.
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
08.11.2020
35 000
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings