Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
134,916 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpZabieWapie-PM10-1g
Zabierzów
PL1203 strefa małopolska
Przekroczenie wystąpiło na terenie gmin: Zabierzów, Liszki, Wielka Wieś w powiecie krakowskim
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
10.03.2021