Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
158,007 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpOswiecBema-PM10-1g
Oświęcim
PL1203 strefa małopolska
Przekroczenie wystąpiło na terenie gmin: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, w powiecie oświęcimskim.
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S19 Napływ zanieczyszczeń spoza granic strefy
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
16.03.2021