Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
138,965 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SlZywieKoper-PM10-1g
Żywiec
PL2405 strefa śląska
Powiat żywiecki, część powiatu bielskiego (gminy:Buczkowice, Kozy, Porąbka, Szczyrk,Wilkowice)
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
16.03.2021