Główny inspektorat ochrony środowiska

Chemizm opadów - stężenia i ładunki

Filtry wyszukiwania

Rok

Typ wskaźnika

Legenda

Rozkład przestrzenny średnich rocznych ważonych stężeń poszczególnych substancji w opadach atmosferycznych na obszarze Polski [w mg/dm3]