Kontakt - Główny inspektorat ochrony środowiska
Kontakt

UWAGA!

Zgłoszenia dot. merytorycznej zawartości portalu i aplikacji mobilnej prosimy zgłaszać na adres sekretariatdm@gios.gov.pl.
W przypadku wystąpienia problemów techniczno-informatycznych dot. funkcjonowania interfejsu API prosimy o kontakt na adres mailowy api@gios.gov.pl.
 

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej GIOŚ

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 3, 02-362 Warszawa

e-mail: gios@gios.gov.pl

kancelaria tel. 22 36 92 568

 

p. o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Marek Chibowski

Sekretariat:
tel. 22 36 92 208
e-mail: sekretariatgios@gios.gov.pl

 

p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Marek Surmacz

Sekretariat:
tel. 22 36 92 567
e-mail: sekretariatzgios@gios.gov.pl

 

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Katarzyna Pawlikowska

Sekretariat:
tel. 22 36 92 630
e-mail: sekretariatdg@gios.gov.pl

 

Departament Monitoringu Środowiska

Dyrektor: Anna Katarzyna Wiech
Z-ca Dyrektora ds. monitoringu wód: Małgorzata Marciniewicz-Mykieta
Z-ca Dyrektora ds. jakości powietrza: Barbara Toczko
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
tel. 22 574 27 00
e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl

 

RWMŚ

Naczelnik

Adres

Telefon

e-mail

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy Jacek Goszczyński ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
(52) 582 64 80 rwmsbydgoszcz@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Barbara Dębska ul. Juliana Dunajewskiego 6/31,
31-133 Kraków
(12) 312 52 09 wew. 17 rwmskrakow@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi Bartłomiej Świątczak ul. Lipowa 16,
90-743 Łódź
(42) 632 15 20 rwmslodz@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku Barbara Gdaniec-Rhode Trakt św. Wojciecha 293D,
80-001 Gdańsk
(58) 765 95 51 rwmsgdansk@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Andrzej Szczygieł ul. Wita Stwosza 2,
40-036 Katowice
(32) 201 76 25 rwmskatowice@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach Urszula Tkaczuk al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
(41) 342 14 96 rwmskielce@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu Maria Pułyk ul. Czarna Rola 4,
61-625 Poznań
(61) 827 05 03 rwmspoznan@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie Alicja Roguska ul. Obywatelska 13,
20-092 Lublin
(81) 718 62 39 rwmslublin@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie Renata Jaroń-Warszyńska ul. Gen.M. Langiewicza 26,
35-101 Rzeszów
(17) 850 56 28 rwmsrzeszow@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku Dominik Polesiński ul. Ciołkowskiego 2/3,
15-264 Białystok
(85) 655 82 00 wew. 23 rwmsbialystok@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie Tomasz Zalewski ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13,
10-011 Olsztyn
(89) 612 34 59 rwmsolsztyn@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze Przemysław Susek ul. Siemiradzkiego 19,
65-231 Zielona Góra
(68) 454 84 52 rwmszielonagora@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu Barbara Kwiatkowska-Szygulska ul. Chełmońskiego 14,
51-630 Wrocław
(71) 327 30 40 rwmswroclaw@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Barbara Barańska ul. Nysy Łużyckiej 42,
45-035 Opole
(77) 402 11 69 rwmsopole@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Anna Bakierowska ul. Niemcewicza 26 pok.516,
71-520 Szczecin
(91) 443 62 11 rwmsszczecin@gios.gov.pl

 

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Dyrektor: 
tel. 22 651 06 60 wew. 4052
e-mail: sekretariatclb@gios.gov.pl
ul. Bartycka 110A
00-716 Warszawa

Z-ca Dyrektora ds. badań jakości powietrza atmosferycznego: Leszek Turzański
tel. 12 298 17 00


Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego

Kierownik Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości powietrza atmosferycznego: Tomasz Frączkowski
tel. 12 257 00 44
e-mail: klrp@gios.gov.pl
ul. Półłanki 76E
30-740 Kraków


Rzecznik prasowy:
tel. 22 369 20 34  
e-mail: rzecznik@gios.gov.pl