Aplikacja powietrzna na telefony z systemem Android, iOS i Windows - Główny inspektorat ochrony środowiska

Aplikacja powietrzna na telefony z systemem Android, iOS i Windows


Aplikacja mobilna na systemy iOS, Android i Windows pt.: „Jakość powietrza w Polsce"

Bezpłatna aplikacja dostępna poprzez:

 

 

„Jakość powietrza w Polsce”

Sprawdzasz – widzisz – wiesz!

Co to?

Aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska to szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących stanu jakości powietrza w Polsce! Możliwość śledzenia bieżących zmian zachodzących w powietrzu w swojej okolicy przy włączonej lokalizacji smartfona zapewnia zawsze najdokładniejsze wskazania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu – nawet gdy się przemieszczasz!

Przydatne i intuicyjne funkcje oraz udogodnienia pozwolą na proste posługiwanie się aplikacją. Możliwość dodawania widgetów na ekran główny urządzenia to wygodny i estetyczny gadżet dla każdego telefonu!

Skąd?

Aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce” jest oficjalną aplikacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Opiera się na automatycznych pomiarach prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Aplikacja prezentuje wyniki bieżących 1-godzinnych pomiarów stężeń poszczególnych zanieczyszczeń bezpośrednio z krajowej bazy danych jakości powietrza JPOAT 2,0. Mapa wszystkich stacji monitoringu jakości powietrza wykonujących pomiary automatyczne oraz manualne dostępna jest na portalu Jakość Powietrza pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/measuringstation,  można je również wyszukać wpisując nazwę miejscowości lub ulicy w Wyszukiwarce stacji dostępnej po rozwinięciu Menu lub pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/station/search. Dane archiwalne dostępne są w zakładce Bank danych pomiarowych pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives.

Dlaczego?

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz spełniając swoją misję prowadzenia badań i informowania społeczeństwa o stanie środowiska, buduje świadomość społeczną na temat jakości środowiska w Polsce. Idąc z duchem czasu GIOŚ opracował aplikację mobilną w celu szybszego i dokładniejszego informowania o stanie jakości powietrza w Polsce.

 

       
 

 


.............................

 

 

 

 

 

 

 

Widget na Android 6.0

 

Z ekranu głównego przechodzimy przyciskiem Szybkich Opcji (obok przycisku Home) do szybkich ustawień telefonu
 

Wybieramy opcję Widżety
 

Przesuwając w prawo lub lewo, wybieramy ekran z wolnym miejscem
 

Z Opcji Widżety wybieramy program Jakość powietrza w Polsce

Po wybraniu programu włącza się ekran z listą stacji pomiarowych

W górnej części ekranu można wybrać opcję wyszukiwania stacji wpisując jej nazwę, miasto lub ulicę

Po wyborze stacji na ekranie telefonu pojawia się widżet z nazwą, stanem powietrza oraz wynikami pomiarów automatycznych, które są obecnie prowadzone na tej stacji
Analogicznie można dodawać kolejne widżety ze stacjami pomiarowymi
Nie ma limitu ilości dodawanych widżetów
 

 

Widget na iOS

Po instalacji aplikacji „Jakość powietrza w Polsce” na telefonie iOS w celu dodania widżetu tej aplikacji należy na ekranie początkowym telefonu wybrać przycisk „Edycja”

Następnie z listy „Więcej widgetów” należy wybrać widżet „Jakość powietrza w Polsce”

Wybrana aplikacja przejdzie na górny pasek wybranych widżetów

Na ekranie początkowym telefonu pokaże się widżet „Jakość powietrza w Polsce” do personalizacji

Należy w widżecie wybrać „Pokaż więcej” i następnie wybrać ikonę ustawień widżetu

Po ekranie początkowym aplikacji pojawi się ekran „Zarządzanie stacjami”. Należy wybrać „Edycję”

Należy kliknąć znak plus

Można teraz dodać wybrane stacje z dostępnej listy

Można wybrać dowolną liczbę stacji do widżetu

  

Na widżecie pojawią się dane z wybranych stacji

W celu przeglądu danych z poszczególnych stacji na widżecie należy użyć strzałek u dołu

Nie ma limitu dodawania stacji do widżetu

  

 

 

Widget na Windows Phone (smartfon)

Z ekranu głównego należy przejść do listy wszystkich programów i odnaleźć aplikację „Jakość powietrza w Polsce”

Przytrzymując ikonę aplikacji wyświetlone zostaną opcje dla tej aplikacji. Należy wybrać „przypnij do ekranu startowego”

Na ekranie głównym pojawia się widżet aplikacji „Jakość powietrza w Polsce”

Przytrzymując widżet pokażą się opcje ustawień widżetu

Należy kliknąć w strzałkę, tak aby widżet przeszedł do największego rozmiaru

Po zatwierdzeniu przyciskiem cofnięcia lub stuknięciem w puste pole ekranu, widżet pozostanie w takim formacie

Widżet będzie wyświetlał informacje dotyczące wyników pomiarów z ostatnio przeglądanej stacji pomiarowej

Z kafelka można wejść bezpośrednio do aplikacji i wyświetlić informacje ze stacji

Widżet z ulubioną stacją należy dodać klikając w gwiazdkę w prawym górnym rogu na ekranie wybranej stacji

Ulubiona stacja oznaczona jest także na liście wszystkich stacji pomiarowych w Wyszukiwarce

Po kliknięciu w gwiazdkę na ekranie głównym powinien pojawić się kafelek

Kafelek należy powiększyć tak jak opisane jest to wyżej oraz zatwierdzić przyciskiem cofnięcia

 

Finalnie na urządzeniu z systemem Windows widnieją dwa oddzielne kafelki. Jeden informuje o wynikach pomiarów ze stacji ulubionej, drugi informuje o wynikach pomiarów ze stacji ostatnio przeglądanej w aplikacji

 

 

 

 

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3).

Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu odnoszącego się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Informacje o jakości powietrza są prezentowane w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych wyników pomiarów.

Znajdziesz w niej:

  • aktualne wyniki pomiarów
  • mapę automatycznych stacji pomiarowych w naszym kraju
  • informacje o wysokich stężeniach zanieczyszczeń
  • aktualności ze strony GIOŚ

 

                                 Wersja aplikacji na Windows desktop                                    

Teraz aplikacja mobilna również na komputery i tablety z systemem Windows 8.1 i wyżej!

+ duże i czytelne informacje

+ funkcjonalność tak prosta jak w smartfonach

+ szybkie i wygodne przeglądanie danych pomiarowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatna aplikacja dostępna na:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

http://www.iwp.com.pl/pub/images/projekty/dobry_wzor/logo_DW.jpg