Kontakt - Główny inspektorat ochrony środowiska

Kontakt

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 WARSZAWA

e-mail: gios@gios.gov.pl

kancelaria tel. 22 36 92 226

 

p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Paweł Ciećko
Sekretariat: Danuta Remiszewska
Tel./Fax. 22 825 04 65
tel. 22 36 92 208
e-mail: d.remiszewska@gios.gov.pl

 

p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Marek Surmacz
Sekretariat: Agnieszka Skulimowska
tel. 22 36 92 567; fax. 22 36 92 610
e-mail: a.skulimowska@gios.gov.pl

 

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Andrzej Długołęcki
Sekretariat: Martyna Witkowska
Tel./Fax. 22 825 98 15; tel. 22 36 92 630
e-mail: m.witkowska@gios.gov.pl

 

Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska

Dyrektor: Anna Katarzyna Wiech
Z-ca Dyrektora: Małgorzata Marciniewicz-Mykieta
Sekretariat: Monika Skolniak
tel. 22 36 92 281 tel./fax. 22 825 41 29
e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl

 

Departament Inspekcji

Dyrektor: Bogusława Rutkowska
Sekretariat: Agnieszka Kłosowska
tel. 22 36 92 372; tel. 22 36 92 247 fax. 22 825 15 09
e-mail: sekretariatdiio@gios.gov.pl

 

Departament Kontroli Gospodarowania Odpadami

Dyrektor: Izabela Szadura
Z-ca Dyrektora: Roman Jaworski
Sekretariat: Ilona Gryczon
tel. 22 36 92 220 fax. 22 36 92 302
e-mail: sekretariatdkr@gios.gov.pl

 

Departament Organizacyjno-Finansowy

Dyrektor: Andrzej Deres
Sekretariat: Karolina Łagowska
tel. 22 36 92 405
e-mail: sekretariatdof@gios.gov.pl

 

Departament Prawa i Orzecznictwa

Dyrektor: Grzegorz Mitura
Sekretariat:
tel. 22 36 92 229 fax. 22 36 92 610
e-mail: sekretariatdpio@gios.gov.pl

 

Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące

Naczelnik: Frączkowski Tomasz
ul. Półłanki 76E
30-740 Kraków
tel. 12 257 00 44
e-mail: klriw@gios.gov.pl

 

Stanowisko do spraw Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Spraw Obronnych

kierujący komórką: Wiesław Sobczyk - Radca GIOŚ
tel. 22 36 92 521 tel/fax. 22 825 91 21
e-mail: w.sobczyk@gios.gov.pl