Kontakt - Główny inspektorat ochrony środowiska

Kontakt

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 WARSZAWA

e-mail: gios@gios.gov.pl

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Marek Haliniak

Sekretariat: Danuta Remiszewska

Tel./Fax. 22 825-04-65; tel. 22 825-33-25

e-mail: d.remiszewska@gios.gov.pl

 

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Roman Jaworski

Sekretariat: Agnieszka Kaczmarek

tel. 22 825-43-37 / 57-92-567;  fax. 22 57-92-610

e-mail: a.kaczmarek@gios.gov.pl

 

Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku

Dyrektor: Anna Katarzyna Wiech

Zastępca Dyrektora: Małgorzata Marciniewicz-Mykieta

Sekretariat: Kornelia Przykopska

tel. 22 57 92 281; tel. 22 36 92 281; tel./fax. 22 825 41 29

e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl