Kontakt - Główny inspektorat ochrony środowiska

Kontakt

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 WARSZAWA

e-mail: gios@gios.gov.pl

kancelaria tel. 22 36 92 226

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Marek Haliniak

Sekretariat: Danuta Remiszewska

tel. 22 36-92-209; fax. 22 825-04-65

e-mail: d.remiszewska@gios.gov.pl

 

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

-

Sekretariat: Agnieszka Kaczmarek

tel. 22 36-92-567; fax. 22 36-92-610

e-mail: a.skulimowska@gios.gov.pl

 

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Radosław Fienko

Sekretariat: Martyna Witkowska

tel. 22 36 92 630; fax. 22 825 98 15

e-mail: m.witkowska@gios.gov.pl

 

Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska

Dyrektor: Zdzisław Krajewski

Zastępca Dyrektora: Anna Katarzyna Wiech

Sekretariat: Monika Skolniak

tel. 22 36 92 281; tel./fax. 22 825 41 29

e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl