Linki do rocznych i pięcioletnich ocen jakości powietrza wykonanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska - Główny inspektorat ochrony środowiska

Linki do rocznych i pięcioletnich ocen jakości powietrza wykonanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska

 

Lp.

Nazwa

Link

1

WIOŚ Dolnośląski

2

WIOŚ Kujawsko-Pomorski

http://www.wios.bydgoszcz.pl/publikacje/oceny-jakosci-powietrza
3

WIOŚ Lubelski

http://www.wios.lublin.pl/tiki-page.php?pageName=powietrze    http://envir.wios.lublin.pl/?par=2
4

WIOŚ Lubuski

http://www.zgora.pios.gov.pl/wios/powietrze/54-ocena-jakosci-powietrza-w-woj-lubuskim.html
5

WIOŚ Małopolski

http://www.krakow.pios.gov.pl/publik.php
6

WIOŚ Mazowiecki

http://wios.warszawa.pl/portal/pl/17/Publikacje.html
7

WIOŚ Łódzki

http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=350
8

WIOŚ Opolski

www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php

9

WIOŚ Podkarpacki

http://www.wios.rzeszow.pl/pl/1,60,176,457/2/1015//wios_rzeszow.html
10

WIOŚ Podlaski

http://www.wios.bialystok.pl/?go=pub
11

WIOŚ Pomorski

http://www.gdansk.wios.gov.pl/index.php?option=com_oziogallery2&view=06accordion&Itemid=155

12

WIOŚ Śląski

http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/informacje/i

http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/srodowisko/powietrze/powietrze

13

WIOŚ Świętokrzyski

http://kielce.pios.gov.pl/monit/oceny.htm
14

WIOŚ Warmińsko-Mazurski

15

WIOŚ Wielkopolski

http://www.poznan.pios.gov.pl/glowna/moni.php?nr=92
16

WIOŚ Zachodniopomorski

http://www.wios.szczecin.pl/bip/chapter_16003.asp  http://geopomerania.home.pl/opracowania/oceny/54-powietrze