Główny inspektorat ochrony środowiska

Zanieczyszczenia Zanieczyszczenia

Legenda Legenda

Przekroczony poziom informowania
Przekroczony poziom alarmowy

Mapa prezentuje wyniki z ostatnich 24 godzin.


Jeżeli na mapie nie wyświetla się żaden punkt, oznacza to, iż w ciągu 24 godzin nie wystąpiło żadne przekroczenie poziomu informowania lub alarmowego.

--------------------------


Data Województwo Zanieczyszczenie Wartość maksymalnego stężęnia Czas trwania przekroczenia Norma Strefa Kod stacji Szczegóły
23.04.2019 zachodniopomorskie pył zawieszony PM10 280 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa zachodniopomorska ZpSzczecPrze