Główny inspektorat ochrony środowiska

Zanieczyszczenia Zanieczyszczenia

Legenda Legenda

Przekroczony poziom informowania
Przekroczony poziom alarmowy

Mapa zawiera informacje na temat przekroczeń poziomów informowania oraz alarmowych. Brak informacji na mapie oznacza, że brak aktualnych przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych.


Data Województwo Zanieczyszczenie Wartość maksymalnego stężęnia Czas trwania przekroczenia Norma Strefa Kod stacji Szczegóły
22.01.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 214,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
22.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 210,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
22.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 224,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlZabSkloCur
21.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 255,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
21.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 239 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
21.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 212 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlZabSkloCur
20.01.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 257,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
20.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 215,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
20.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 207,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
20.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 323 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
19.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 211,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
19.01.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 247,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Wałbrzych DsWalbrzWyso
19.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 243,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
19.01.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 204,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsJelGorOgin
17.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 247,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
16.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 275,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
11.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 300,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakDietla
11.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 336 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
11.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 254,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakZloRog
11.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 252,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakOsPias
11.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 208,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlDabro1000L
11.01.2017 podkarpackie pył zawieszony PM10 229,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Rzeszów PkRzeszRejta
11.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 329,9 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakTelime
11.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 251,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakWadow
11.01.2017 podkarpackie pył zawieszony PM10 248,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa podkarpacka PkJasloSikor
11.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 330 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakBujaka
11.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 290,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakAlKras
11.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 266,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
11.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 287,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlTychyTolst
11.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 212,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlZabSkloCur
11.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 314,4 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa małopolska MpSkawOsOgro
10.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 239,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlKatoKossut
10.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 264,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlDabro1000L
10.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 227,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoBacz
10.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 284 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoArmK
10.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 547,8 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
10.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 402,6 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
10.01.2017 opolskie pył zawieszony PM10 231 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa opolska OpZdziePiast
10.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 304,6 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
10.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 362,6 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlTychyTolst
10.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 482,1 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlZabSkloCur
10.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 214,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpSkawOsOgro
10.01.2017 opolskie pył zawieszony PM10 201 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa opolska OpKKozBSmial
10.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 227,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlSosnoLubel
09.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 371 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlKatoKossut
09.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 360 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlDabro1000L
09.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 386 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoBacz
09.01.2017 wielkopolskie pył zawieszony PM10 229,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa wielkopolska WpKoniWyszyn
09.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 499 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoArmK
09.01.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 225,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
09.01.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 207 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa łódzka LdPioTrKraPr
09.01.2017 mazowieckie pył zawieszony PM10 202,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa mazowiecka MzOtwoBrzozo
09.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 272,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpOlkuFrNull
09.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 263,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlCiesMickie
09.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 860,3 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
09.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 675 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
09.01.2017 opolskie pył zawieszony PM10 301 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa opolska OpZdziePiast
09.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 246,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakAlKras
09.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 390,1 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
09.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 338,7 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlTychyTolst
09.01.2017 opolskie pył zawieszony PM10 234 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa opolska OpOlesSlowac
09.01.2017 opolskie pył zawieszony PM10 267 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Opole OpOpoleKoszy
09.01.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 290,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa łódzka LdRadomsRoln
09.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 425 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlGliwicMewy
09.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 736,1 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlZabSkloCur
09.01.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 240 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdPabiKonsta
09.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 215,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpSkawOsOgro
09.01.2017 opolskie pył zawieszony PM10 301 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa opolska OpKKozBSmial
09.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 297 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlSosnoLubel
08.01.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 336 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa łódzka LdRadomsRoln
08.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 260,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
08.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 200,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakZloRog
08.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 220,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlKatoKossut
08.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 272 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlDabro1000L
08.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 295 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoBacz
08.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 358 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoArmK
08.01.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 260,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
08.01.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 252,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa łódzka LdPioTrKraPr
08.01.2017 mazowieckie pył zawieszony PM10 240,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa mazowiecka MzOtwoBrzozo
08.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 385,7 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
08.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 319 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
08.01.2017 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 297,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Kielce SkKielJagiel
08.01.2017 opolskie pył zawieszony PM10 222 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa opolska OpZdziePiast
08.01.2017 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 249,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa kujawsko - pomorska KpGrudPilsud
08.01.2017 podkarpackie pył zawieszony PM10 201,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa podkarpacka PkJasloSikor
08.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 224,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakBujaka
08.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 256,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakAlKras
08.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 351,4 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
08.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 262,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlTychyTolst
08.01.2017 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 253,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa świętokrzyska SkNowiParkow
08.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 267 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlGliwicMewy
08.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 344 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlZabSkloCur
08.01.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 267,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdPabiKonsta
08.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 218,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpSkawOsOgro
07.01.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 230,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
07.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 215,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
07.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 269,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
01.01.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 276,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
01.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 209,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpSkawOsOgro
31.12.2016 małopolskie pył zawieszony PM10 241,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
31.12.2016 dolnośląskie pył zawieszony PM10 261 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
31.12.2016 śląskie pył zawieszony PM10 264,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
31.12.2016 dolnośląskie pył zawieszony PM10 219,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsDziePilsud
30.12.2016 dolnośląskie pył zawieszony PM10 234,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
30.12.2016 śląskie pył zawieszony PM10 329 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
30.12.2016 śląskie pył zawieszony PM10 313,8 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
30.12.2016 śląskie pył zawieszony PM10 207,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
30.12.2016 śląskie pył zawieszony PM10 260,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlZabSkloCur
23.12.2016 małopolskie pył zawieszony PM10 212,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
23.12.2016 śląskie pył zawieszony PM10 230,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
22.12.2016 małopolskie pył zawieszony PM10 290,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
21.12.2016 dolnośląskie pył zawieszony PM10 205 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Wałbrzych DsWalbrzWyso
21.12.2016 małopolskie pył zawieszony PM10 250,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
20.12.2016 dolnośląskie pył zawieszony PM10 216,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
19.12.2016 śląskie pył zawieszony PM10 252,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
18.12.2016 śląskie pył zawieszony PM10 302,8 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
17.12.2016 małopolskie pył zawieszony PM10 274,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
07.12.2016 małopolskie pył zawieszony PM10 220,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
04.12.2016 śląskie pył zawieszony PM10 260,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
04.12.2016 śląskie pył zawieszony PM10 224,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
12.11.2016 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 229,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa kujawsko - pomorska KpGrudPilsud
09.11.2016 śląskie pył zawieszony PM10 298,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
24.06.2016 05:00 dolnośląskie ozon 180,8 µg/m3 1 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S1 > 180 ug/m3 strefa dolnośląska DsCzerStraza
23.06.2016 16:00 śląskie ozon 189,3 µg/m3 3 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S1 > 180 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
23.06.2016 16:00 śląskie ozon 188,8 µg/m3 2 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S1 > 180 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy