Główny inspektorat ochrony środowiska

Zanieczyszczenia Zanieczyszczenia

Legenda Legenda

Przekroczony poziom informowania
Przekroczony poziom alarmowy

Mapa zawiera informacje na temat przekroczeń poziomów informowania oraz alarmowych. Brak informacji na mapie oznacza, że brak aktualnych przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych.


Data Województwo Zanieczyszczenie Wartość maksymalnego stężęnia Czas trwania przekroczenia Norma Strefa Kod stacji Szczegóły
08.02.2019 małopolskie pył zawieszony PM10 211,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
31.01.2019 śląskie pył zawieszony PM10 227,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
23.01.2019 małopolskie pył zawieszony PM10 268,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
22.01.2019 małopolskie pył zawieszony PM10 250,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
22.01.2019 śląskie pył zawieszony PM10 206,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
22.01.2019 śląskie pył zawieszony PM10 212 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
22.01.2019 opolskie pył zawieszony PM10 266,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa opolska OpZdziePiast
22.01.2019 śląskie pył zawieszony PM10 207,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
22.01.2019 opolskie pył zawieszony PM10 222,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Opole OpOpoleKoszy
22.01.2019 śląskie pył zawieszony PM10 205,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlGliwicMewy
21.01.2019 małopolskie pył zawieszony PM10 206,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
21.01.2019 śląskie pył zawieszony PM10 201,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
21.01.2019 śląskie pył zawieszony PM10 230,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Bielsko-Biała SlBielKossak
21.01.2019 śląskie pył zawieszony PM10 213,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
20.01.2019 małopolskie pył zawieszony PM10 208,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
20.01.2019 śląskie pył zawieszony PM10 211 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoArmK
20.01.2019 podkarpackie pył zawieszony PM10 243 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa podkarpacka PkDebiGrottg
20.01.2019 śląskie pył zawieszony PM10 238,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
20.01.2019 łódzkie pył zawieszony PM10 203,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa łódzka LdRadomsRoln
19.12.2018 małopolskie pył zawieszony PM10 244,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo