Główny inspektorat ochrony środowiska

Zanieczyszczenia Zanieczyszczenia

Legenda Legenda

Przekroczony poziom informowania
Przekroczony poziom alarmowy

Mapa zawiera informacje na temat przekroczeń poziomów informowania oraz alarmowych. Brak informacji na mapie oznacza, że brak aktualnych przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych.


Data Województwo Zanieczyszczenie Wartość maksymalnego stężęnia Czas trwania przekroczenia Norma Strefa Kod stacji Szczegóły
16.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 201,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoArmK
16.02.2017 mazowieckie pył zawieszony PM10 200,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa mazowiecka MzOtwoBrzozo
16.02.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 200,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdLodzKilins
16.02.2017 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 243,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa kujawsko - pomorska KpGrudPilsud
16.02.2017 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 212,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa świętokrzyska SkNowiParkow
16.02.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 246,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdPabiKonsta
15.02.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 262,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakDietla
15.02.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 209,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakZloRog
15.02.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 211,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakOsPias
15.02.2017 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 207,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa świętokrzyska SkPolaRuszcz
15.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 281,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlKatoKossut
15.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 293,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlDabro1000L
15.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 278 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoBacz
15.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 348 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 miasto Częstochowa SlCzestoArmK
15.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 218,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
15.02.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 261,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa łódzka LdPioTrKraPr
15.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 229,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsBoleslaMOB
15.02.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 209,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakTelime
15.02.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 240,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Tarnów MpTarRoSitko
15.02.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 271,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdLodzKilins
15.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 240,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Wrocławska DsWrocWybCon
15.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 658,9 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
15.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 377 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
15.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 211,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsKlodzSzkol
15.02.2017 świętokrzyskie pył zawieszony PM10 212,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Kielce SkKielJagiel
15.02.2017 opolskie pył zawieszony PM10 283 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa opolska OpZdziePiast
15.02.2017 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 361,9 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa kujawsko - pomorska KpGrudPilsud
15.02.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 223,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakWadow
15.02.2017 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 211,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Włocławek KpWloclChelmMOB
15.02.2017 wielkopolskie pył zawieszony PM10 239,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Kalisz WpKaliSawick
15.02.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 219,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakBujaka
15.02.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 255,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakAlKras
15.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 206 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
15.02.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 234,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdLodzCzerni
15.02.2017 wielkopolskie pył zawieszony PM10 218,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Poznańska WpPoznDabrow
15.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 241,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsDziePilsud
15.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 253,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlTychyTolst
15.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 274,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Legnica DsLegAlRzecz
15.02.2017 opolskie pył zawieszony PM10 232 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa opolska OpOlesSlowac
15.02.2017 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 228,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Włocławek KpWloclOkrze
15.02.2017 opolskie pył zawieszony PM10 268 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Opole OpOpoleKoszy
15.02.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 236,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdLodzJanPaw
15.02.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 272,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa łódzka LdRadomsRoln
15.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 341 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlGliwicMewy
15.02.2017 lubuskie pył zawieszony PM10 229,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa lubuska LuWsKaziWiel
15.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 529,3 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlZabSkloCur
15.02.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 317,3 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdPabiKonsta
15.02.2017 opolskie pył zawieszony PM10 262 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa opolska OpKKozBSmial
15.02.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 201 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakBulwar
15.02.2017 łódzkie pył zawieszony PM10 267 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Łódzka LdLodzGdansk
15.02.2017 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 205,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Bydgoska KpBydPlPozna
15.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 305,5 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlSosnoLubel
14.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 212,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlKatoKossut
14.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 205 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlDabro1000L
14.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 360,2 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
14.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 316,4 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
14.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 259 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
14.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 269 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Wałbrzych DsWalbrzWyso
14.02.2017 opolskie pył zawieszony PM10 226,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa opolska OpZdziePiast
14.02.2017 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 216,9 µg/m3 Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa kujawsko - pomorska KpGrudPilsud
14.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 233,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Bielsko-Biała SlBielKossak
14.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 369,3 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
14.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 230,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsDziePilsud
14.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 210,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlZabSkloCur
14.02.2017 opolskie pył zawieszony PM10 240 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa opolska OpKKozBSmial
13.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 268,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
13.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 255,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Wałbrzych DsWalbrzWyso
13.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 207,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsKlodzSzkol
13.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 260 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
12.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 209,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
12.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 227,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
04.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 254,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
04.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 205,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsKlodzSzkol
04.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 222,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
03.02.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 215,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
03.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 223,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
01.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 234,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlKatoKossut
01.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 221,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlDabro1000L
01.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 221,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlUstronSana
01.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 270,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
01.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 330,3 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
01.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 315,5 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 miasto Bielsko-Biała SlBielKossak
01.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 353,2 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
01.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 270,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlTychyTolst
01.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 219,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlGliwicMewy
01.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 269,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlZabSkloCur
01.02.2017 śląskie pył zawieszony PM10 220,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlSosnoLubel
31.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 221,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakDietla
31.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 204,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakZloRog
31.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 203 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakWadow
31.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 220,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakAlKras
31.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 210,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpSkawOsOgro
30.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 328,7 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakDietla
30.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 237,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
30.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 299,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakZloRog
30.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 319 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakOsPias
30.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 201,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlDabro1000L
30.01.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 286,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa dolnośląska DsNowRudSreb
30.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 338,4 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakTelime
30.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 229,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpOlkuFrNull
30.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 303,5 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakWadow
30.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 338 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakBujaka
30.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 214,4 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Bielsko-Biała SlBielKossak
30.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 287 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakAlKras
30.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 277,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpSkawOsOgro
30.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 303,4 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakBulwar
29.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 207,2 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakDietla
29.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 265,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpNoTargPSlo
29.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 207,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakZloRog
29.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 242,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakOsPias
29.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 227,3 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakWadow
29.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 243,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Bielsko-Biała SlBielKossak
29.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 213,1 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Krakowska MpKrakAlKras
29.01.2017 śląskie pył zawieszony PM10 416,4 µg/m3 24 h Poziom Alarmowy (PA) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 300 ug/m3 strefa śląska SlZywieKoper
29.01.2017 dolnośląskie pył zawieszony PM10 206,5 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 miasto Legnica DsLegAlRzecz
29.01.2017 małopolskie pył zawieszony PM10 213 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa małopolska MpSkawOsOgro