Główny inspektorat ochrony środowiska

Zanieczyszczenia Zanieczyszczenia

Legenda Legenda

Przekroczony poziom informowania
Przekroczony poziom alarmowy

Mapa zawiera informacje na temat przekroczeń poziomów informowania oraz alarmowych. Brak informacji na mapie oznacza, że brak aktualnych przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych.


Data Województwo Zanieczyszczenie Wartość maksymalnego stężęnia Czas trwania przekroczenia Norma Strefa Kod stacji Szczegóły
03.06.2017 17:00 śląskie ozon 184,2 µg/m3 3 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S1 > 180 ug/m3 Aglomeracja Górnośląska SlKatoKossut
03.06.2017 17:00 śląskie ozon 186,5 µg/m3 1 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S1 > 180 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy