Główny inspektorat ochrony środowiska

Zanieczyszczenia Zanieczyszczenia

Legenda Legenda

Przekroczony poziom informowania
Przekroczony poziom alarmowy

Mapa zawiera informacje na temat przekroczeń poziomów informowania oraz alarmowych. Brak informacji na mapie oznacza, że brak aktualnych przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych.


Data Województwo Zanieczyszczenie Wartość maksymalnego stężęnia Czas trwania przekroczenia Norma Strefa Kod stacji Szczegóły
08.01.2018 mazowieckie pył zawieszony PM10 204,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa mazowiecka MzOtwoBrzozo
08.01.2018 kujawsko-pomorskie pył zawieszony PM10 256,9 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa kujawsko - pomorska KpGrudPilsud
16.12.2017 śląskie pył zawieszony PM10 229,7 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
16.12.2017 śląskie pył zawieszony PM10 203,6 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy
02.12.2017 śląskie pył zawieszony PM10 246 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska SlRybniBorki
02.12.2017 śląskie pył zawieszony PM10 225,8 µg/m3 24 h Próg Informowania (PI) - Ochrona Zdrowia (OZ) / S24 > 200 ug/m3 strefa śląska SlWodzGalczy