Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo podkarpackie

Województwo podkarpackie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie
ul. Gen.M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów
e-mail: rwmsrzeszow@gios.gov.pl, tel: (17) 850 56 28

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie podkarpackim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie podkarpackim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa podkarpackiego