Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo śląskie

Województwo śląskie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach
ul. Konstantego Damrota 16, 40-022 Katowice
e-mail: rwmskatowice@gios.gov.pl, tel: 789 317 846

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie śląskim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa śląskiego

Przekroczenia i ryzyko przekroczeń
Więcej o:  Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla NO2 w powietrzu za 2024 rok.
Przekroczenia i ryzyko przekroczeń
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na dzień 30.01.2024 r.
Przekroczenia i ryzyko przekroczeń
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 na dzień 29.01.2024 r.
Przekroczenia i ryzyko przekroczeń
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 11.01.2024 r.
Przekroczenia i ryzyko przekroczeń
Więcej o: Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.01.2024 r. oraz przekroczeniach poziomów informowania i alarmowego w dn. 10.01.2024 r.
Przekroczenia i ryzyko przekroczeń
Więcej o: Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.01.2024 r. oraz przekroczeniach poziomów informowania i alarmowego w dn. 09.01.2024 r.