Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczeń


Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 05.08.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 05.08.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 05.08.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 22.07.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 22.07.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 22.07.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu w dniu 20.07.2022 r.

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu w dniu 20.07.2022 r.

Więcej Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu w dniu 20.07.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 20.07.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 20.07.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 20.07.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 01.07.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 01.07.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 01.07.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Więcej o:  Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM1...

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM1...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM1...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10...

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10...

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10...
Więcej o: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26.03.2022

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26.03.2022

Więcej Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26.03.2022
Więcej o: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.03.2022 r.

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.03.2022 r.

Więcej Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.03.2022 r.