Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienia o ryzyku przekroczenia/przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2022 rok

Powiadomienia o ryzyku przekroczenia/przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2022 rok

Więcej Powiadomienia o ryzyku przekroczenia/przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2022 rok
Więcej o: Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia/przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu w powietrzu za 2022 rok

Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia/przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu w powietrzu za 2022 rok

Więcej Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia/przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu w powietrzu za 2022 rok
Więcej o: Powiadomienia o ryzyku i przekroczeniu średniodobowego/średniorocznego poziomu dopuszczalnego/docelowego dla pyłu PM10, PM2,5, BaP i NO2 w p...

Powiadomienia o ryzyku i przekroczeniu średniodobowego/średniorocznego poziomu dopuszczalnego/docelowego dla pyłu PM10, PM2,5, BaP i NO2 w p...

Więcej Powiadomienia o ryzyku i przekroczeniu średniodobowego/średniorocznego poziomu dopuszczalnego/docelowego dla pyłu PM10, PM2,5, BaP i NO2 w p...
Więcej o: Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2022 rok

Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2022 rok

Więcej Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2022 rok
Więcej o: Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2022 rok

Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2022 rok

Więcej Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2022 rok
Więcej o: Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu za 2021 rok

Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu za 2021 rok

Więcej Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu za 2021 rok
Więcej o: Powiadomienia o ryzyku i przekroczeniu średniodobowego/średniorocznego poziomu dopuszczalnego/docelowego dla pyłu PM10, PM2,5, BaP i NO2 w p...

Powiadomienia o ryzyku i przekroczeniu średniodobowego/średniorocznego poziomu dopuszczalnego/docelowego dla pyłu PM10, PM2,5, BaP i NO2 w p...

Więcej Powiadomienia o ryzyku i przekroczeniu średniodobowego/średniorocznego poziomu dopuszczalnego/docelowego dla pyłu PM10, PM2,5, BaP i NO2 w p...
Więcej o: Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2021 rok

Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2021 rok

Więcej Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2021 rok
Więcej o: Powiadomienia o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2021 rok

Powiadomienia o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2021 rok

Więcej Powiadomienia o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2021 rok
Więcej o: Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2021 rok

Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2021 rok

Więcej Powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2021 rok
Więcej o: Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2021 rok

Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2021 rok

Więcej Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2021 rok
Więcej o: Powiadomienia o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2020 rok

Powiadomienia o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2020 rok

Więcej Powiadomienia o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 2020 rok