Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie
ul. Niemcewicza 26 pok.516, 71-520 Szczecin
e-mail: rwmsszczecin@gios.gov.pl, tel: (91) 443 62 11

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie zachodniopomorskim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa zachodniopomorskiego