Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo opolskie

Województwo opolskie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole
e-mail: rwmsopole@gios.gov.pl, tel: (77) 402 11 69

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie opolskim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie opolskim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa opolskiego