Regulamin i polityka prywatności - Główny inspektorat ochrony środowiska
Regulamin i polityka prywatności

 

ZASADY KORZYSTANIA Z INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W SERWISIE

Niniejszy serwis znajdujący się pod adresem powietrze.gios.gov.pl administrowany jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych w serwisie powietrze.gios.gov.pl jest bezpłatne.

 

 1. Na stronach serwisu mogą Państwo zapoznać się z informacją na temat jakości powietrza, aktualizowaną w odstępach cogodzinnych, zawierającą dane z krajowej bazy danych jakości powietrza JPOAT2.0 zasilanej danymi z baz danych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, pochodzącymi z automatycznych stacji pomiarowych. Powyższe informacje udostępniane są w serwisie w formie danych na mapach, tabelach i wykresach, a także w formie interfejsu programistycznego API z możliwością pobierania danych. Ponadto w serwisie są prezentowane wyniki pomiarów z manualnych stacji pomiarowych.
 2. Dostępne w serwisie informacje w postaci danych pomiarowych mogą być przez Państwa wykorzystane w celu zapoznania się z ich treścią, a także ponownie wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.
 3. Przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 4. Użytkownik ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego zawarte na stronie powietrze.gios.gov.pl zobowiązany jest w sposób czytelny i wyraźny wskazać źródło pozyskania informacji oraz określić czas, w którym informacja publiczna została wytworzona, a w szczególności wskazać czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.
 5. W przypadku przetworzenia (zmiany) ponownie wykorzystywanej informacji sektora publicznego użytkownik zobowiązany jest do zamieszczenia stosownej informacji o przetworzeniu (zmianie).
 6. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego po ich przetworzeniu przez użytkownika ponownie wykorzystującego te informacje.
 7. Użytkownik pobierający dane sektora informacji publicznej przy pomocy interfejsu programistycznego API zobowiązuje się do pobierania danych nie częściej niż dwa razy na godzinę.
 8. W zakresie w jakim zamierzają Państwo powtórnie wykorzystać treści zawarte w serwisie, a sposób tego wykorzystania ma odbiegać od warunków opisanych w niniejszych zasadach konieczne jest złożenie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosku o określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w trybie art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).
 9. W serwisie zamieszczane są także utwory (np. opracowania, analizy, prezentacje), co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Użytkownik zamierzający ponownie wykorzystywać wskazane utwory zobowiązany jest złożyć do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosek, o którym mowa w pkt 8. W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.).
 10. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji przez użytkowników ponownie je wykorzystujących z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę.
 11. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i jurysdykcji sadów Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. W przypadku wątpliwości co do sposobu wykorzystania przez Państwa treści zawartych w serwisie prosimy o kontakt pod adresem gios@gios.gov.pl
 13. Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeżeli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
 14. W przypadku wystąpienia problemów technicznych/informatycznych z API lub poprawnym prezentowaniem portalu, prosimy o kontakt na adres mailowy api@gios.gov.pl.
 15. Aplikacja mobilna wykorzystująca dane o jakości powietrza gromadzone przez GIOŚ, w celu poprawnego wskazania najbliższej stacji pomiarowej od lokalizacji użytkownika wykorzystuje lokalizację tego urządzenia. Użytkownik może nie wyrażać zgody na pobieranie informacji lokalizacyjnych i wyłączyć tą opcję w ustawieniach swojego urządzenia.