Regulamin portalu Jakość Powietrza i polityka prywatności - Główny inspektorat ochrony środowiska
Regulamin portalu Jakość Powietrza i polityka prywatności

 

ZASADY KORZYSTANIA Z INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W SERWISIE

Niniejszy serwis znajdujący się pod adresem powietrze.gios.gov.pl administrowany jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Korzystanie przez użytkowników z materiałów opublikowanych w serwisie powietrze.gios.gov.pl jest bezpłatne.

 

 1. Na stronach serwisu mogą Państwo zapoznać się z informacją na temat jakości powietrza, aktualizowaną w odstępach cogodzinnych, zawierającą dane z automatycznych stanowisk pomiarowych. W serwisie udostępniane są również wyniki pomiarów z manualnych stanowisk pomiarowych. Dane pochodzą z krajowej bazy danych jakości powietrza JPOAT2.0. Powyższe informacje udostępniane są w serwisie w formie danych na mapach, w tabelach i na wykresach. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska za pośrednictwem API udostępnia listę aktywnych stacji i stanowisk pomiarowych,  jednogodzinne wyniki pomiarów do trzeciej doby wstecz, a także aktualne wskazania indeksu jakości powietrza stacji pomiarowych.
 2. Dostępne w serwisie informacje w postaci danych pomiarowych mogą być przez Państwa wykorzystane w celu zapoznania się z ich treścią, a także ponownie wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.
 3. Przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.
 4. Użytkownik ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego zawarte na stronie powietrze.gios.gov.pl zobowiązany jest w sposób czytelny i wyraźny wskazać źródło pozyskania informacji oraz określić czas, w którym informacja publiczna została wytworzona, a w szczególności wskazać czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.
 5. W przypadku przetworzenia (zmiany) ponownie wykorzystywanej informacji sektora publicznego użytkownik zobowiązany jest do zamieszczenia stosownej informacji o przetworzeniu (zmianie).
 6. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji sektora publicznego po ich przetworzeniu przez użytkownika ponownie wykorzystującego te informacje.
 7. Użytkownik pobierający dane sektora informacji publicznej przy pomocy interfejsu programistycznego API zobowiązuje się do pobierania danych nie częściej niż dwa razy na godzinę.
 8. W zakresie w jakim zamierzają Państwo powtórnie wykorzystać treści zawarte w serwisie, a sposób tego wykorzystania ma odbiegać od warunków opisanych w niniejszych zasadach, konieczne jest złożenie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosku o ponowne wykorzystywanie w trybie art. 39 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 poz. 1641).
 9. W serwisie zamieszczane są także utwory (np. opracowania, analizy, prezentacje), co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Użytkownik zamierzający ponownie wykorzystywać wskazane utwory zobowiązany jest złożyć do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosek, o którym mowa w pkt 8. W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).
 10. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji przez użytkowników ponownie je wykorzystujących z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę.
 11. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i jurysdykcji sadów Rzeczypospolitej Polskiej. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i jurysdykcji sadów Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki ponownego wykorzystywania, informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie i informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie sprzeciwu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 poz. 1641) określone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej w menu przedmiotowym w kategorii „Ponowne wykorzystywanie”, pod adresem www.gios.gov.pl/bip/artykuly/1417/Ponowne-wykorzystywanie.
 12. W przypadku wątpliwości co do sposobu wykorzystania przez Państwa treści zawartych w serwisie prosimy o kontakt pod adresem gios@gios.gov.pl
 13. Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeżeli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
 14. W przypadku wystąpienia problemów technicznych/informatycznych z API lub poprawnym prezentowaniem portalu, prosimy o kontakt na adres mailowy api@gios.gov.pl.
 15. Aplikacja mobilna wykorzystująca dane o jakości powietrza gromadzone przez GIOŚ, w celu poprawnego wskazania najbliższej stacji pomiarowej od lokalizacji użytkownika wykorzystuje lokalizację tego urządzenia. Użytkownik może nie wyrażać zgody na pobieranie informacji lokalizacyjnych i wyłączyć tą opcję w ustawieniach swojego urządzenia.