Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo pomorskie

Województwo pomorskie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku
ul. Abrahama 1A/lok. 4.12, 80-307 Gdańsk
e-mail: rwmsgdansk@gios.gov.pl, tel: 512 660 403

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie pomorskim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie pomorskim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa pomorskiego