Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo podlaskie

Województwo podlaskie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok
e-mail: rwmsbialystok@gios.gov.pl
, tel: (85) 665 82 00 wew. 23, 539 140 705

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie podlaskim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie podlaskim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa podlaskiego