Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Wznowienie pomiarów tlenków azotu na stacji monitoringu jakości powietrza w Grajewie

Wznowienie pomiarów tlenków azotu na stacji monitoringu jakości powietrza w Grajewie

Więcej Wznowienie pomiarów tlenków azotu na stacji monitoringu jakości powietrza w Grajewie
Więcej o: Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów tlenków azotu ze stacji monitoringu jakości powietrza w Grajewie.

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów tlenków azotu ze stacji monitoringu jakości powietrza w Grajewie.

Więcej Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów tlenków azotu ze stacji monitoringu jakości powietrza w Grajewie.
Więcej o: Wznowienie pomiarów dwutlenku siarki na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Borsukowiźnie.

Wznowienie pomiarów dwutlenku siarki na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Borsukowiźnie.

Więcej Wznowienie pomiarów dwutlenku siarki na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Borsukowiźnie.
Więcej o: Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów dwutlenku siarki ze stacji monitoringu jakości powietrza w Borsukowiźnie.

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów dwutlenku siarki ze stacji monitoringu jakości powietrza w Borsukowiźnie.

Więcej Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów dwutlenku siarki ze stacji monitoringu jakości powietrza w Borsukowiźnie.
Więcej o: Wznowienie pomiarów benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona.

Wznowienie pomiarów benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona.

Więcej Wznowienie pomiarów benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona.
Więcej o: Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów benzenu ze stacji jakości powietrza zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona.

Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów benzenu ze stacji jakości powietrza zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona.

Więcej Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów benzenu ze stacji jakości powietrza zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona.
Więcej o: Wznowienie pomiarów tlenku węgla na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Piłsudskiego.

Wznowienie pomiarów tlenku węgla na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Piłsudskiego.

Więcej Wznowienie pomiarów tlenku węgla na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Piłsudskiego.
Więcej o: Wznowienie pomiarów benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona.

Wznowienie pomiarów benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona.

Więcej Wznowienie pomiarów benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona.
Więcej o: Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów CO ze stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku przy ul. Piłsudskiego...

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów CO ze stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku przy ul. Piłsudskiego...

Więcej Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów CO ze stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku przy ul. Piłsudskiego...
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Piłsudsk...

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Piłsudsk...

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Piłsudsk...
Więcej o: Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 ze stacji jakości powietrza zlokalizowanych w Białymstoku pr...

Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 ze stacji jakości powietrza zlokalizowanych w Białymstoku pr...

Więcej Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 ze stacji jakości powietrza zlokalizowanych w Białymstoku pr...
Więcej o: Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Więcej Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku przy ul. Warszawskiej