Główny inspektorat ochrony środowiska
Aktualności


Więcej o: Raport syntetyczny ze stacji EMEP w Polsce za 2021 rok – nowa publikacja na portalu Jakość Powietrza

Raport syntetyczny ze stacji EMEP w Polsce za 2021 rok – nowa publikacja na portalu Jakość Powietrza

Więcej Raport syntetyczny ze stacji EMEP w Polsce za 2021 rok – nowa publikacja na portalu Jakość Powietrza
Więcej o: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

Więcej Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji
Więcej o: Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce w 2021 r.

Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce w 2021 r.

Więcej Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce w 2021 r.
Więcej o: Nowości na portalu Jakość Powietrza

Nowości na portalu Jakość Powietrza

Więcej Nowości na portalu Jakość Powietrza
Więcej o: Planowana przerwa w dostępie do informacji o jakości powietrza w dniu 24.11.2022 - prace serwisowe

Planowana przerwa w dostępie do informacji o jakości powietrza w dniu 24.11.2022 - prace serwisowe

Więcej Planowana przerwa w dostępie do informacji o jakości powietrza w dniu 24.11.2022 - prace serwisowe
Więcej o: Nowe publikacje dot. zanieczyszczenia powietrza rtęcią oraz dot. składu pyłu PM10 i PM2,5, depozycji metali ciężkich i WWA

Nowe publikacje dot. zanieczyszczenia powietrza rtęcią oraz dot. składu pyłu PM10 i PM2,5, depozycji metali ciężkich i WWA

Więcej Nowe publikacje dot. zanieczyszczenia powietrza rtęcią oraz dot. składu pyłu PM10 i PM2,5, depozycji metali ciężkich i WWA
Więcej o: Jakość powietrza atmosferycznego na początku sezonu grzewczego 2022/2023

Jakość powietrza atmosferycznego na początku sezonu grzewczego 2022/2023

Więcej Jakość powietrza atmosferycznego na początku sezonu grzewczego 2022/2023
Więcej o: Ocena jakości powietrza za 2021 rok – zbiorczy raport krajowy

Ocena jakości powietrza za 2021 rok – zbiorczy raport krajowy

Więcej Ocena jakości powietrza za 2021 rok – zbiorczy raport krajowy
Więcej o: Międzynarodowa Konferencja „Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce”

Międzynarodowa Konferencja „Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce”

Więcej Międzynarodowa Konferencja „Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce”
Więcej o: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

Więcej Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
Więcej o: Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 w dużych miastach i aglomeracjach

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 w dużych miastach i aglomeracjach

Więcej Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 w dużych miastach i aglomeracjach
Więcej o: Nowe programy ochrony powietrza dla województwa podlaskiego

Nowe programy ochrony powietrza dla województwa podlaskiego

Więcej Nowe programy ochrony powietrza dla województwa podlaskiego