Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Kołobrzegu przy ul. Żółkiewskiego.

Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Kołobrzegu przy ul. Żółkiewskiego.

Więcej Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Kołobrzegu przy ul. Żółkiewskiego.
Więcej o: Planowane prace serwisowe - możliwa czasowa przerwa w dostępie do portalu Jakość Powietrza, API i aplikacji mobilnej w dniu 25 kwietnia 2024...

Planowane prace serwisowe - możliwa czasowa przerwa w dostępie do portalu Jakość Powietrza, API i aplikacji mobilnej w dniu 25 kwietnia 2024...

Więcej Planowane prace serwisowe - możliwa czasowa przerwa w dostępie do portalu Jakość Powietrza, API i aplikacji mobilnej w dniu 25 kwietnia 2024...
Więcej o: Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 ze stacji w Kołobrzegu przy ul. Żółkiewskiego

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 ze stacji w Kołobrzegu przy ul. Żółkiewskiego

Więcej Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 ze stacji w Kołobrzegu przy ul. Żółkiewskiego
Więcej o: Komunikat o planowanej przerwie technicznej w dostępie do bieżących wyników pomiarów SO2, NO2 i O3 ze stacji w Widuchowej oraz CO ze stacji ...

Komunikat o planowanej przerwie technicznej w dostępie do bieżących wyników pomiarów SO2, NO2 i O3 ze stacji w Widuchowej oraz CO ze stacji ...

Więcej Komunikat o planowanej przerwie technicznej w dostępie do bieżących wyników pomiarów SO2, NO2 i O3 ze stacji w Widuchowej oraz CO ze stacji ...
Więcej o: Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych dwutlenku siarki na stacji w Koszalinie przy ul. Chopina

Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych dwutlenku siarki na stacji w Koszalinie przy ul. Chopina

Więcej Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych dwutlenku siarki na stacji w Koszalinie przy ul. Chopina
Więcej o: Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów dwutlenku siarki ze stacji w Koszalinie przy ul. Chopina

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów dwutlenku siarki ze stacji w Koszalinie przy ul. Chopina

Więcej Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów dwutlenku siarki ze stacji w Koszalinie przy ul. Chopina
Więcej o: Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych benzenu na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych benzenu na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Więcej Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych benzenu na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej
Więcej o: Prace serwisowe na stacji komunikacyjnej w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej - analizator benzenu

Prace serwisowe na stacji komunikacyjnej w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej - analizator benzenu

Więcej Prace serwisowe na stacji komunikacyjnej w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej - analizator benzenu
Więcej o: Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych tlenków azotu na stacji w Widuchowej

Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych tlenków azotu na stacji w Widuchowej

Więcej Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych tlenków azotu na stacji w Widuchowej
Więcej o: Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych ozonu na stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych ozonu na stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

Więcej Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych ozonu na stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego
Więcej o: Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ozonu ze stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ozonu ze stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

Więcej Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ozonu ze stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego
Więcej o: Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów tlenków azotu ze stacji w Widuchowej

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów tlenków azotu ze stacji w Widuchowej

Więcej Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów tlenków azotu ze stacji w Widuchowej