Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji pomiarów automatycznych w Szczecinku przy ul. Przemysłowej

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji pomiarów automatycznych w Szczecinku przy ul. Przemysłowej

Więcej Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji pomiarów automatycznych w Szczecinku przy ul. Przemysłowej
Więcej o: Komunikat o wznowieniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Komunikat o wznowieniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Więcej Komunikat o wznowieniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego
Więcej o: Komunikat o planowanej przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 ze stacji w Szczecinie przy ul. Piłs...

Komunikat o planowanej przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 ze stacji w Szczecinie przy ul. Piłs...

Więcej Komunikat o planowanej przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 ze stacji w Szczecinie przy ul. Piłs...
Więcej o: Komunikat o wznowieniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Komunikat o wznowieniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Więcej Komunikat o wznowieniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej
Więcej o: Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Więcej Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej
Więcej o: Komunikat o wznowieniu pomiarów benzenu na stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Komunikat o wznowieniu pomiarów benzenu na stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Więcej Komunikat o wznowieniu pomiarów benzenu na stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego
Więcej o: Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów benzenu ze stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów benzenu ze stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego

Więcej Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów benzenu ze stacji w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego
Więcej o: Komunikat o wznowieniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Komunikat o wznowieniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Więcej Komunikat o wznowieniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej
Więcej o: Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej

Więcej Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Koszalinie przy ul. Armii Krajowej
Więcej o: Komunikat o wznowieniu pomiarów ozonu na stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

Komunikat o wznowieniu pomiarów ozonu na stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

Więcej Komunikat o wznowieniu pomiarów ozonu na stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego
Więcej o: Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ozonu ze stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ozonu ze stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego

Więcej Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ozonu ze stacji w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego
Więcej o: Komunikat o wznowieniu pomiarów jakości powietrza na stacji w Szczecinku przy ul. Przemysłowej

Komunikat o wznowieniu pomiarów jakości powietrza na stacji w Szczecinku przy ul. Przemysłowej

Więcej Komunikat o wznowieniu pomiarów jakości powietrza na stacji w Szczecinku przy ul. Przemysłowej