Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych dwutlenku siarki na stacji w Koszalinie przy ul. Chopina

Informujemy o przywróceniu w dniu 25.03.2024 r. o godz. 10:00 pomiarów automatycznych dwutlenku siarki na stacji w Koszalinie przy ul. Chopina.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.