Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów automatycznych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Kołobrzegu przy ul. Żółkiewskiego.

Informujemy o przywróceniu w dniu 26.04.2024 r. o godz. 16.00 pomiarów automatycznych pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 na stacji w Kołobrzegu przy ul. Żółkiewskiego (ZpKolZolkiew).

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ w module Bieżące dane pomiarowe.