Kontakt - Główny inspektorat ochrony środowiska
Kontakt

UWAGA!

Zgłoszenia dot. merytorycznej zawartości portalu i aplikacji mobilnej prosimy przesyłać na adres sekretariatdm@gios.gov.pl.

W przypadku wystąpienia problemów techniczno-informatycznych dot. funkcjonowania interfejsu API prosimy o kontakt na adres mailowy api@gios.gov.pl.

 

Odnośnik do Biuletynu Informacji Publicznej GIOŚGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 3, 02-362 Warszawa

e-mail: gios@gios.gov.pl

www.gov.pl/web/gios

Kancelaria tel. 22 36 92 226

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Joanna Piekutowska
Sekretariat:
tel. 22 36 92 209
e-mail: sekretariatgios@gios.gov.pl

 

I Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Sekretariat:
tel. 22 36 92 567
e-mail: sekretariatzgios@gios.gov.pl

 

II Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Sekretariat:
tel. 22 36 92 567
e-mail: sekretariatzgios@gios.gov.pl

 

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Damian Jakubik
Sekretariat:
tel. 22 36 92 630
e-mail: sekretariatdg@gios.gov.pl

 

Departament Monitoringu Środowiska

Dyrektor: Anna Katarzyna Wiech
Z-ca Dyrektora ds. monitoringu wód: Małgorzata Marciniewicz-Mykieta
Z-ca Dyrektora ds. jakości powietrza: Barbara Toczko
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
tel. 22 574 27 00
e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl

Deklaracja dostępności

RWMŚ

Naczelnik

Adres

Telefon

e-mail

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy Honorata Kujawa-Łobaczewska ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
(52) 582 64 80 rwmsbydgoszcz@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Ryszard Góralczyk ul. Westerplatte 18,
31-033 Kraków
(12) 312 52 09 wew. 13 rwmskrakow@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi Bartłomiej Świątczak ul. Lipowa 16,
90-743 Łódź
(42) 632 15 20 rwmslodz@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku Tomasz Kołakowski ul. Abrahama 1A/lok. 4.12,
80-307 Gdańsk
512 660 403 rwmsgdansk@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Andrzej Szczygieł ul. Konstantego Damrota 16, 
40-022 Katowice
789 317 846 rwmskatowice@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach Joanna Jędras al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
(41) 342 14 96 rwmskielce@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu Maria Pułyk ul. Czarna Rola 4,
61-625 Poznań
(61) 827 05 03 rwmspoznan@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie Michał Solis ul. Obywatelska 13,
20-092 Lublin
(81) 718 62 39 rwmslublin@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie Renata Jaroń-Warszyńska ul. Gen.M. Langiewicza 26,
35-101 Rzeszów
(17) 850 56 28 rwmsrzeszow@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku Dominik Polesiński ul. Ciołkowskiego 2/3,
15-264 Białystok
(85) 655 82 00 wew. 23 rwmsbialystok@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie Tomasz Zalewski ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13,
10-011 Olsztyn
(89) 612 34 59 rwmsolsztyn@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze Przemysław Susek ul. Siemiradzkiego 19,
65-231 Zielona Góra
(68) 454 84 52 rwmszielonagora@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu Świętosława Żyniewicz ul. Chełmońskiego 14,
51-630 Wrocław
(71) 327 30 40 rwmswroclaw@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Barbara Barańska ul. Nysy Łużyckiej 42,
45-035 Opole
(77) 402 11 69 rwmsopole@gios.gov.pl
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Anna Bakierowska ul. Niemcewicza 26 pok.516,
71-520 Szczecin
(91) 443 62 11 rwmsszczecin@gios.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Mariusz Kleszcz
e-mail: iod@gios.gov.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Paulina Świderska

e-mail: iod@gios.gov.pl

 

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Dyrektor: Mirosława Zbroś
tel. 22 651 06 60 wew. 4052
e-mail:
sekretariatclb@gios.gov.pl
ul. Bartycka 110A
00-716 Warszawa

Z-ca Dyrektora ds. badań jakości powietrza atmosferycznego: Leszek Turzański
tel. 12 298 17 00


Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego

Kierownik Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. jakości powietrza atmosferycznego: Tomasz Frączkowski
tel. 12 257 00 44
e-mail: klrp@gios.gov.pl
ul. Półłanki 76E
30-740 Kraków


Rzecznik prasowy:
tel. 22 369 17 60
e-mail: rzecznik@gios.gov.pl

 

Mapa strony (nawigacja):

 1. Portal GIOŚ
 2. Kim jesteśmy
 3. Kontakt
 4. Bieżące dane pomiarowe
  1. Wyszukiwarka stacji
  2. Informacje zdrowotne
  3. Bank danych pomiarowych
  4. Mapa stacji
 5. Prognozy zanieczyszczeń powietrza
  1. Informacje ogólne
  2. Mapy Prognoz
  3. Prognozy europejskie
  4. Prognozy długoterminowe
  5. Wyniki modelowania
 6. Bank danych pomiarowych
 7. Ostrzeżenia
  1. Informacje ogólne
  2. Poziomy informowania i alarmowe
  3. Poziomy dopuszczalne
 8. Informacje regionalne
  1. województwo dolnośląskie
  2. województwo kujawsko-pomorskie
  3. województwo łódzkie
  4. województwo lubelskie
  5. województwo lubuskie
  6. województwo małopolskie
  7. województwo mazowieckie
  8. województwo opolskie
  9. województwo podkarpackie
  10. województwo podlaskie
  11. województwo pomorskie
  12. województwo śląskie
  13. województwo świętokrzyskie
  14. województwo warmińsko-mazurskie
  15. województwo wielkopolskie
  16. województwo zachodniopomorskie
 9. Mapy
  1. Ocena jakości powietrza - Informacje ogólne
  2. Ocena jakości powietrza - strefy
  3. Ocena roczna
  4.  Oceny wieloletnie
  5. Rozkłady stężeń zanieczyszczeń
  6. Stacje – informacje ogólne
  7. Stacje pomiarowe – ochrona zdrowia
  8. stacje pomiarowe – ochrona roślin
  9. Narażenie na pył PM2,5
  10. Program EMEP
  11. Specjalistyczne stacje tła regionalnego UE
  12. Stanowiska pomiarowe
  13. Bieżące dane pomiarowe
  14.  Mapy prognoz
  15. Prognozy wojewódzkie
  16. Prognozy długoterminowe – wyniki modelowania
  17. Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych
  18. Chemizm opadów – stacje pomiarowe
  19. Chemizm opadów – stężenia i ładunki
  20. Opady
 10. Prawodawstwo – prawo polskie
  1. Prawodawstwo – prawo UE
  2. Odroczenia i derogacje
  3. Konwencje międzynarodowe
  4. Strategie
  5. inne dokumenty
 11. Normy jakości powietrza – roczna ocena jakości powietrza
  1. Poziom dopuszczalny
  2. Poziom docelowy
  3. Cel długoterminowy
 12. Narażenie na pył PM2,5
  1.  Pułap stężenia ekspozycji
  2. Krajowy cel redukcji narażenia
 13. Poziomy alertowe – informacje ogólne
  1.  Poziom informowania
  2.  Poziom alarmowy
 14. Pomiary i ocena jakości powietrza  
  1. Strefy
  2. Ocena jakości powietrza – informacje ogólne
  3. Ocena roczna
  4. Oceny wieloletnie
  5. Rozkłady stężeń zanieczyszczeń
  6. Raportowanie do UE
  7. Oceny wojewódzkie
  8. Pomiary
 15. Programy Państwowego Monitoringu Środowiska
 16. Programy Ochrony Powietrza i plany działań krótkoterminowych
 17. Regionalne tło zanieczyszczeń – program EMEP
 18. Regionalne tło zanieczyszczeń – program UE
 19. Chemizm opadów atmosferycznych
  1. Stacje pomiarowe
  2. Stężenia i ładunki
  3. Opady
 20. Krajowe Laboratorium Referencyjne
 21. Wyszukiwarka stacji
 22. Publikacje
 23. Regulamin
 24. API
 25. Aktualności
 26. Aplikacja mobilna
 27. FAQ
 28. Udostępnienie informacji o tle substancji w powietrzu
 29. Deklaracja dostępności portalu i aplikacji mobilnej