Linki do stron wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, na których on-line prezentowane są wyniki pomiarów jakości powietrza: - Główny inspektorat ochrony środowiska

Linki do stron wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, na których on-line prezentowane są wyniki pomiarów jakości powietrza:

   Lp.

                      Nazwa

                                                     Link

1

WIOŚ Dolnośląski

2

WIOŚ Kujawsko-Pomorski

http://78.10.38.165/index.php?page=opis-systemu
3

WIOŚ Lubelski

http://envir.wios.lublin.pl/?par=2
4

WIOŚ Lubuski

http://80.53.180.198/

5

WIOŚ Małopolski

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/

6

WIOŚ Łódzki

https://www.wios.lodz.pl/Stacje_pomiarowe,211

7

WIOŚ Opolski

http://www.opole.pios.gov.pl:81/
8

WIOŚ Podkarpacki

https://stacje.wios.rzeszow.pl/

9

WIOŚ Podlaski

http://www.wios.bialystok.pl/index.php?go=air
10

WIOŚ Pomorski

http://airpomerania.pl/

11

WIOŚ Śląski

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
12

WIOŚ Świętokrzyski

http://smjp.kielce.pios.gov.pl/?par=2
13

WIOŚ Warmińsko-Mazurski

14

WIOŚ Wielkopolski

http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/

15

WIOŚ Zachodniopomorski

http://powietrze.wios.szczecin.pl/