Linki do stron wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, na których on-line są prezentowane wyniki pomiarów jakości powietrza: - Główny inspektorat ochrony środowiska

Linki do stron wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, na których on-line są prezentowane wyniki pomiarów jakości powietrza:

   Lp.

                      Nazwa

                                                     Link

1

WIOŚ Dolnośląski

2

WIOŚ Kujawsko-Pomorski

http://78.10.38.165/index.php?page=opis-systemu
3

WIOŚ Lubelski

http://envir.wios.lublin.pl/?par=2
4

WIOŚ Lubuski

http://80.53.180.198/

5

WIOŚ Małopolski

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/

6

WIOŚ Mazowiecki

http://sojp.wios.warszawa.pl/?par=2
7

WIOŚ Łódzki

http://www.wios.lodz.pl/Pomiary_automatyczne,135

8

WIOŚ Opolski

http://www.opole.pios.gov.pl:81/
9

WIOŚ Podkarpacki

https://stacje.wios.rzeszow.pl/

10

WIOŚ Podlaski

http://www.wios.bialystok.pl/index.php?go=air
11

WIOŚ Pomorski

http://airpomerania.pl/

12

WIOŚ Śląski

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
13

WIOŚ Świętokrzyski

http://smjp.kielce.pios.gov.pl/?par=2
14

WIOŚ Warmińsko-Mazurski

15

WIOŚ Wielkopolski

http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/

16

WIOŚ Zachodniopomorski

http://powietrze.wios.szczecin.pl/