Główny inspektorat ochrony środowiska

Aktualizacja aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce”

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że jest już dostępna najnowsza wersja aplikacji mobilnej „Jakość Powietrza w Polsce” na urządzenia z systemami operacyjnymi Android, Windows oraz iOS! Aktualizację aplikacji można bezpłatnie pobrać ze Sklepu z aplikacjami i zainstalować na urządzeniu mobilnym, potwierdzając instalację aktualizacji (w zakładce swoich aplikacji) lub wchodząc bezpośrednio przez link do strony z aplikacją (poniżej). Osoby, które mają ustawione automatyczne aktualizacje aplikacji w swoich smartfonach, powinny korzystać już z najnowszej wersji aplikacji GIOŚ (tym samym w swoim Sklepie z aplikacjami nie będą mieć przycisku „Aktualizuj” dla aplikacji „Jakość powietrza w Polsce”).

 

 

Nowe elementy dostępne w aplikacji mobilnej:

  • WIDGET (widżet) – graficzny element na pulpicie smartfonu wyświetlający dane z wybranych stacji.
  • KOLOROWE WYKRESY – wyniki pomiarów 1-godzinnych stężeń zanieczyszczeń prezentowane są na wykresie w postaci kolorowych kropek odpowiadających zakresom polskiego indeksu jakości powietrza.
  • ULUBIONA STACJA – bez konieczności używania lokalizacji GPS w telefonie, po uruchomieniu aplikacji wyświetlana jest wcześniej wybrana stacja.
  • SAMOUCZEK – szybki i dogodny wizualnie poradnik o aplikacji i jej funkcjach.

 

Najnowsza wersja aplikacji usprawnia proces uruchamiania się programu oraz koryguje wcześniej występujące błędy z wczytywaniem danych i ogólną stabilnością aplikacji.

 

 

Aktualizuj aplikację ze swojego Sklepu: