Główny inspektorat ochrony środowiska

Komunikat o możliwych przerwach w prowadzeniu pomiarów w województwie lubelskim

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami serwisowo-konserwacyjnymi  w okresie 4-7 listopada 2019r.  mogą wystąpić przerwy w prowadzeniu pomiarów na poszczególnych automatycznych stacjach monitoringu jakości powietrza w województwie lubelskim.