Główny inspektorat ochrony środowiska

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów z województwa śląskiego

Informujemy, że w związku z awarią serwera bazodanowego nastąpiła przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza z województwa śląskiego poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także przerwa w dostępie do danych w aplikacjach korzystających z publicznego interfejsu programistycznego API.

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii. Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że w czasie awarii wyniki pomiarów prowadzonych na stacjach monitoringu jakości powietrza będą gromadzone i zostaną udostępnione na Portalu Jakość Powietrza i w aplikacjach po usunięciu awarii.