Główny inspektorat ochrony środowiska

Wpływ ograniczeń gospodarczych związanych z pandemią COVID-19 na wysokość stężeń zanieczyszczeń powietrza w 2020 roku

Cinque Terre

Rok wydania: 2021

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

W raporcie, na podstawie wyników pomiarów ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska, dokonano analizy zmienności czasowej i przestrzennej oraz trendów stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza (NO2, PM2,5, PM10 i oznaczanego w nim benzo(a)pirenu) w Polsce. Uwzględniono potencjalny wpływ wprowadzonych w naszym kraju ograniczeń i obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 w 2020 r. oraz zmienność warunków meteorologicznych. Uzyskane wyniki porównano z okresem przed pandemią- z rokiem 2019 i okresem 2016-2020.