Główny inspektorat ochrony środowiska

Pięcioletnia ocena jakości powietrza w strefie dolnośląskiej_2. Raport wojewódzki za lata 2016-2020

Cinque Terre

Rok wydania: 2021

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Raport opracowany w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska we Wrocławiu