Główny inspektorat ochrony środowiska

Przerwa w transmisji wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń ze stacji monitoringu jakości powietrza w Zgierzu

 

Informujemy, że w dn. 13.07.2020  od godz. 16.00, z powodu awarii urządzenia odpowiadającego za łączność z serwerem GIOŚ,  przerwana została transmisja danych ze stacji monitoringu jakości powietrza w Zgierzu

Wyniki pomiarów zostaną udostępnione po usunięciu awarii i przywróceniu łączności.

Aktualizacja - 14.07.2020 godz. 13.00

Po usunięciu awarii transmisja wyników pomiarów została wznowiona