Główny inspektorat ochrony środowiska

Przerwa w transmisji wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń ze stacji monitoringu jakości powietrza w Gajewie pow. łęczycki

Informujemy, że w dn. 23.07.2020  od godz. 18.00, z powodu awarii urządzenia odpowiadającego za łączność z serwerem GIOŚ,  przerwana została transmisja danych ze stacji monitoringu jakości powietrza w Gajewie.

Wyniki pomiarów zostaną udostępnione po usunięciu awarii i przywróceniu łączności..

Aktualizacja - 28.07.2020

W dn. 28.07.2020 łączność serwera ze stacją pomiarową została przywrócona; wznowiona została transmisja wyników pomiarów.