Główny inspektorat ochrony środowiska

Awaria analizatora PM10 w Pleszewie.

Informujemy, że brak wyników pomiarów pyłu PM10 w Pleszewie spowodowany jest awarią. O wznowieniu pomiarów zawiadomimy odrębnym komunikatem.