Główny inspektorat ochrony środowiska

Wznowienie pracy analizatora pyłu PM10 w Pleszewie

Informujemy, że analizator pyłu PM10 w Pleszewie wznowił pracę i działa poprawnie.