Główny inspektorat ochrony środowiska

Nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa warmińsko-mazurskiego

W dniu 26.05.2020 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza (POP) dla  stref województwa warmińsko-mazurskiego, tj. strefy miasto Elbląg i strefy warmińsko-mazurskiej. Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska "Rocznej oceny jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim".

Dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwawarmińsko-mazurskiego:

-POP dla strefy miasto Elbląg- Uchwała Nr XVI/281/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego- https://bip.warmia.mazury.pl/akty/14487/uchwala-w-sprawie-okreslenia-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-miasto-elblag..html

POP dla strefy warmińsko-mazurskiej -Uchwała Nr XVI/280/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego- https://bip.warmia.mazury.pl/akty/14503/uchwala-w-sprawie-okreslenia-programu-ochrony-powietrza-dla-strefy-warminsko-mazurskiej..html