Główny inspektorat ochrony środowiska

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji zlokalizowanych w Prudniku przy ul. Podgórnej oraz w Opolu os. Armii Krajowej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że

  • od dnia 19.09.20 r. od godz. 6.00 nie są dostępne wyniki pomiarów PM10 na stacji zlokalizowanej w Prudniku przy ul. Podgórnej (awaria analizatora)
  • od dnia 20.09.20 r. od godz. 20.00 nie są dostępne wyniki pomiarów benzenu na stacji zlokalizowanej w Opolu os. Armii Krajowej (awaria analizatora).

Dnia 21.09.2020 r. od godz.:

  • 13:00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji w Pruniku,
  • 12:00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji w Opolu.