Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w województwie lubelskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku przekroczenia w 2020 roku poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 (określonego jako stężenie średnie roczne - 1 ng/m3) w Aglomeracji Lubelskiej i w strefie lubelskiej na następujących stacjach pomiarowych:

  • Lublin, ul. Śliwińskiego
  • Biała Podlaska, ul. Orzechowa
  • Chełm, ul. Połaniecka
  • Zamość, ul. Hrubieszowska
  • Kraśnik, ul. Koszarowa
  • Nałęczów, Al. Małachowskiego,
  • Krasnobród, ul. Sanatoryjna.

Główną przyczyną nadmiernego zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem jest oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Wyniki pomiarów jakości powietrza z sieci monitoringu województwa lubelskiego dostępne są on-line na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/4.