Główny inspektorat ochrony środowiska

Przerwa w pomiarach automatycznych pyłu PM10 i PM2,5

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje, że w związku z kalibracją urządzenia do pomiarów pyłów,nastąpi przerwa w pomiarach automatycznych pyłów PM10 i PM2,5, na niektórych  stacjach w województwie warmińsko-mazurskim. Bez zmian działać bedzie pomiar PM10 na stacji w Elblągu i Biskupcu, oraz PM2,5 w Olsztynie.Sytuacja to potrwa do następnego tygodnia.