Główny inspektorat ochrony środowiska

Przerwa w wykonywaniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza w Gutach Dużych (gmina Czerwonka)


Informujemy, że z powodu  awarii automatycznego miernika pyłu  PM10 i PM2,5 na  stacji monitoringu jakości powietrza w Gutach Dużych (kod stacji: MzGutyDuCzer) nastąpiła przerwa w prowadzeniu pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.
Pomiary zostaną uruchomione niezwłocznie po dokonaniu naprawy analizatora.

Informacja uzupełniająca: od 23 marca wyniki pomiarów pyłu PM10 i PM2,5 na stacji w Gutach Dużych są dostępne.