Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria w zakładach chemicznych Synthos S.A. w Oświęcimiu.

W związku z wybuchem i pożarem mającym miejsce na terenie zakładów chemicznych Synthos S.A. w Oświęcimiu w godzinach wieczornych 07.01.2021 roku, informujemy, że stacja pomiarów jakości powietrza zlokalizowana na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema w Oświęcimiu, zanotowała niewielki wzrost stężenia pyłu zawieszonego PM10, benzenu, etylobenzenu i toluenu, które ze względu na kierunek i siłę wiatru pozostawały na niskim poziomie.